Om Balders förskola

Förskolan inspireras av Reggio Emilia filosofin där vi arbetar och utgår ifrån barnens intresse. För att få syn på det arbetar pedagogerna ständigt med pedagogisk dokumentation i olika former där lärandet och barnens teorier och tankar lyfts fram.

Då vi även vill skapa självständiga barn är miljön jätteviktig för oss. Vi ser miljön som den tredje pedagogen och något som ständigt kan förändras utifrån barngruppen och barnens behov och intresse.

På Balders förskola ser vi varje barn som kompetent och tillsammans skapar vi en mångfald som berikar.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (word, 62.1 kB)

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-29 12:37