Om Bastionens förskola

Våra lokaler finns i ett av stadens vackraste hus där man verkligen bemödat sig om att hitta en balans mellan att bevara det gamla samtidigt som vi vinnlägger oss om att skapa stimulerande och utmanande pedagogiska miljöer.

I denna unika miljö ger estetiska lärprocesser i kombination med olika sorters utemiljöer,  möjlighet att erbjuda barnen upplevelser och erfarenheter. Här  använder vi  den egna hemvistens lokaler, de fina gemensamma utrymmena som förskolebibliotek och no-verkstad, i huvudbyggnaden samt utemiljön på gården och i omgivningarna på ett unikt sätt.

Förskolans pedagogiska verksamhet utgår ifrån gällande styrdokument. Vårt fokus är Kultur, Natur och Vi tillsammans. I vår pedagogik är vi inspirerade av arbetssättet i Reggio Emilia i Italien, men också av andra influenser som gynnar tanken om ” Det kompetenta barnet”

Tematiskt/utforskande arbete

Förskolans verksamhet bedrivs tematiskt/ ämnesövergripande/ projektinriktat. Verksamheten utgår ifrån barnens nyfikenhet, utforskande, kunskapande och ta tillvara deras erfarenheter. Kommunikation och samlärande har en framträdande plats för både barn och vuxna.

Måltider

Förskolan har ett tillagningskök med en utbildad kock som ansvarar för maten hos oss. Vi har också ett köksbiträde som bistår vår kock på halvtid varje dag. Måltiderna följer Malmö stads policy för bra mat i förskolan och i den mån vi kan köper vi in ekologiska produkter som finns på vårt avtal. Vi serverar tre mål mat om dagen, frukost, lunch och mellanmål samt erbjuder barnen färsk frukt varje dag.

Barnantal och personal

På förskolan går det barn i åldern 1 till 6 år fördelade på 7 hemvister. Verksamheten bedrivs både i huvudbyggnaden samt i de två mindre sidobyggnaderna som finns på tomten och hör till förskolan. Personalen består av ca 50% förskollärare och 50% barnskötare.

Hos oss har vi en av våra förskollärare som också är ateljerista. Hon har fokus på att utveckla den pedagogiska verksamheten i huset samt att vara behjälplig med att utveckla vår pedagogiska miljö. Vi har också tillgång till specialpedagog som ger stöd och handledning till pedagogerna så att alla barn får det stöd som de behöver.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-05 12:59