Föräldrasamverkan

På Bellevue förskola vill vi att föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn.

De ska känna att de är delaktiga, kan påverka och att vi tar tillvara deras tankar och idéer i samarbetet kring deras barn genom:

  • Föräldramöten
  • Drop-in
  • Utvecklingssamtal
  • Vernissage/ musiksamkväm
  • Luciafirande
  • Sommarfest
  • Dagliga kontakten

Förskolesamrådet ger dig möjlighet att som förälder engagera dig i förskolans generella frågor, få aktuell information samt föra fram dina och eventuellt andra föräldrars synpunkter. Ingen fråga är för liten att ta upp. Vi diskuterar endast frågor av generell karaktär som påverkar barnen i stort.

Föräldrarepresentanterna deltar utifrån eget intresse, men har uppdraget att förmedla informationen till övriga föräldrar på avdelningen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-09-27 15:42