Om Bellevue förskola

Hos oss på Bellevue förskola har vi en inbjudande och utmanande utemiljö med mötesplatser med motoriska utmaningar som lockar till lek, rörelse och upptäckande.

Vi har valt att organisera oss i olika konstellationer av åldergrupper, både åldershomogena och åldersintegrerade, och i dem skapa miljöer som ger möjlighet att utmana barnen bättre med material och aktiviteter anpassat efter varje barns förutsättningar och behov vilket stärker delaktigheten. Våra grupper kallar vi

  • Luppen
  • Kikaren
  • Kompassen
  • Äventyrarna
  • Spejarna

Vi arbetar tematiskt/projekt anpassat efter barnens ålder, intresse och förutsättningar.

Barnen sover ute på vårt trädäck, under tak i sovsäckar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-18 13:52