Bellisgårdens förskola

Bellisgårdens förskola ligger vid Gamla Husieskolan och är en mindre förskola med ca 43 platser. Förskolan ligger i ett lugnt villaområde och har en gård med mycket grönska samt närhet till både lekplatser och natur.

Pedagogerna arbetar i ett större gemensamt team och sedan delas barnen i mindre grupper utifrån deras intresse. Att se barnen som kompetenta individer och att ge dem verkligt inflytande i verksamheten är våra ledord. Att aktivt arbeta med likabehandling är också av stor vikt för oss.

"Verksamhetsutvecklingsdagar : 3/9 samt 7/11 2018. Förskolan är stängd dessa dagar".

Kontakta oss:
0708-13 63 37
0708-13 63 34

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-25 08:58