Om förskolan

Värdegrundsarbetet går som en röd tråd genom hela verksamheten, och genomsyrar pedagogernas planering med arbetet inför hälsa, miljö, språk, matte, mångfald, genus med mera.
Vi arbetar aktivt med förskolans läroplan och våra styrdokument för att säkerställa att Era barn får en lärorik, lustfylld och inspirerande tid på vår förskola med hög kvalitet. Vi utgår från barnens intressen och behov när vi reflekterar kring, och planerar vår verksamhet och barnen får på olika sätt utforska språk, genus, matematik, skapande, drama och mycket mer.

De pedagogiska lärmiljöerna på förskolan förändras i takt med barnens behov och intressen och vi strävar hela tiden efter att barnen skall ha tillgång till en inspirerande och lustfylld miljö, både inne och ute. Förutom förskolans inne- och utemiljö utnyttjar vi även våra närområden och går ofta på utflykter till stranden, olika parker och lekplatser runtomkring oss.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-06-22 12:54