Blomviks förskola

Glada barn på Blomviks förskola

På Blomviks förskola arbetar vi aktivt med barns inflytande. Barnen är delaktiga i beslut som rör deras egen vardag och tillsammans med barnen utformar vi miljön och verksamheten.

På Blomviks förskola är vi cirka 50 barn och 11 vuxna. Barnen är indelade i tre grupper, de yngsta barnen vistas på Kluringarna, mellanbarnen på Filurerna och de äldsta barnen vistas på Utforskarna.

I Malmö stad finns sju språkförskolor, varav Blomvik är en, för barn med språksvårigheter och försenat tal. Förskoleförvaltningen samarbetar med Logopedmottagningen, Region Skåne, kring dessa språkplatser.

Verksamhetsutvecklingsdagar under 2018:

3-4/9. Dessa dagar är förskolan stängd"

Kontakta oss:

Utforskarna 0709-31 31 60
Kluringarna 0709-31 56 11
Filurerna 0709-31 43 71

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 17:37