Om Bokens förskola

Våra olika avdelningar heter: Myran, Spöket och Tigern. Avdelningarna är åldersindelade. Vi försöker se till så att barnen följs åt under hela sin tid hos oss. Varje barngrupp har minst en ansvarspedagog som följer med. Detta skapar en trygg och harmonisk förutsättning för god utveckling.

Genom åldersindelningen är allt vi gör (aktiviteter, miljön och vårt pedagogiska upplägg) direkt riktat till barnens behov och intressen. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

Lokaler

Våra lokaler ligger i ett äldre, vackert hus. Vi har egen innergård med lekplats. 
Maten lagas på plats i förskolans kök.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-08-26 10:54