Om Brodda förskola

Brodda förskola har förutom de övergripande målen, som presenteras i våra lokala arbetsplaner, inriktat sig på språket och dess utveckling. 

Vårt språkarbete omfattar bland annat:

  • språklig medvetenhet
  • sagor och berättelser
  • sång och musik
  • drama och rörelse (gymnastik)
  • rim och ramsor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-06 16:27