Om Byängens förskola

Varje avdelning har en surfplatta, digital kamera och andra tekniska hjälpmedel. Med dessa vill vi väcka nyfikenhet och stimulera intresset för IT och framtida teknik men också för att vi ser IT som ett pedagogiskt hjälpmedel.
Vårt kök arbetar efter ÄT SMART policyn vilket innebär att inköp av mat ska vara bättre för hälsan, ekonomin och miljön.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-20 11:42