Om Christoffers förskola

Förskolan ligger en trappa upp i ett flerfamiljshus. Den har två avdelningar, Skutt med 15 barn 1-3 år och Bamse med 20 barn 3-5 år. På varje avdelning arbetar det två förskollärare och en barnskötare. I köket arbetar en kokerska som lagar vår mat från grunden.

Det är vår övertygelse att vi alla vill växa, utvecklas och förstå och att vi gör det om vi blir bemötta som intressanta av vår omvärld och om vi får fortsätta att utveckla de uttryckssätt som vi har med oss. Vi ser barn som kompetenta och vill uppmuntra och förstärka deras lust att utvecklas och lära!

Vår miljö

Våra lokaler är ljusa, nyrenoverade och lätt överskådliga. Vi försöker hela tiden förändra och utveckla vår miljö så att den svarar emot barnens behov och intressen. Vår alldeles egen gård ligger utanför förskolan på taket, väl skyddad från bilar.

Vårt mål är att få gården att grönska ännu mer och att barnen ska kunna odla och skörda. Förskolan ligger centralt med närhet till både till kulturevenemang och gröna parker och lekplatser.

Pedagogisk verksamhet

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån värdegrund och mål i förskolans läroplan. Genom att stödja barnens identitet och ge dem trygghet utvecklas lusten att leka och lära. Vi observerar och reflekterar över barnens gemensamma läroprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation för att via den reflektera över på vilket sätt vi ska utmana barnen vidare och utveckla vår roll som pedagog. När vi använder pedagogisk dokumentation observerar de gemensamma processerna men vi ser också de individuella processerna och kan använda dem t.ex. i utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare och barn.

Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för Tema/Projekt För att ge barnen upplevelser och kunskap även utanför Innerstaden åker barnen på avd Bamse iväg med buss till stranden, skogen m.m. en till två gånger i månaden.

Föräldrakontakt

Du som förälder/vårdnadshavare ska känna trygghet och tillit till personalen när du lämnar ditt barn. Vi vill att samarbetet med dig ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Formerna för ökad delaktighet och möjligheterna att påverka vill vi vidareutveckla. Som ett led i detta arbete började vi under hösten 2012 med föräldraråd, ett forum för samråd som är öppet för alla vårdnadshavare.


Kontakta oss:

Skutt 070-864 22 69

Bamse 070-864 22 27

Köket 070-864 22 23

Ingång från Bangatan 11.
Ta hissen upp till gårdsplan. Gå ut på gården till vänster.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-05 11:40