Om Dalhems förskola

Dalhems förskola finns i bottenplan på Kirsebergs kulturhus.  Här arbetar tre pedagoger på varje avdelning, samt en personal på halvtid i vårt mottagningskök. Avdelningarna arbetar nära varandra och barnen känner all personal väl då det finns ett nära samarbete.  Inomhusmiljön erbjuder barnen många olika möjligheter till möten och aktiviteter. Vår utomhusmiljö inbjuder till kreativa lekar och motorisk utmaningar. Närheten till Beijers park ger rika möjligheter till både naturupplevelser och spännande lekmiljöer. Här finns också stadens djurlekplats

Vi vill ge varje barn möjlighet att vara med och skapa sin dag. För oss personal innebär det att lyssna in och tillvara ta barnens förslag, idéer och nyfikenhet på världen runt om.

Vi arbetar tillsammans med vår förste förskollärare, Pia Nilsson, för att se till att den pedagogiska verksamheten utgår från och utvecklas med fokus på att stimulera barns lust, nyfikenhet och inflytande.

Pia Nilsson
Förste förskollärare
pia.nilsson9@malmo.se
mobil: 0723-557392

Välkomna att besöka oss. Vi ser framemot att träffa er och berätta om vår verksamhet!

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-16 20:14