Diamantens förskola

Diamantens förskola

Diamantens förskola är en av fem förskolor i förskoleområde S8.
Övriga förskolor är Lillstjärnan, Solglimten, Linbäret och Svängedammen.

I förskoleområdet som Diamanten tillhör finns det cirka 400 barn som går till förskolan varje dag, för att möta lustfylld verksamhet där de utmanas i lärandet utifrån sin nyfikenhet, sina intressen och utifrån sina respektive förmågor.

Barnens tankar kring….
Vi är mitt i en utvecklingsprocess gällande att driva projektinriktad verksamhet, där barnens nyfikenhet och intresse ska ses som verksamhetens motor, och som därmed skapar intressanta och meningsfulla sammanhang i vardagen, både för barn och medarbetare.

I förskoleområdet har vi en gemensam nyfikenhetsfråga, som ska genomsyra och hålla samman projekten. Nyfikenhetsfrågan är ”Barnens tankar kring…….”, med betoning på att verksamheten ska vara barnens, där det är barnen som är huvudpersonerna i utformandet.

Förskoleområdets egna förskolekör…
Förskoleområdet har en förskolekör som innefattar cirka 100 förskolebarn, med främsta syfte att stärka områdeskänslan samt att ge förutsättningar för utvecklande av kamratrelationer mellan förskolorna inför skolstart. Här finns även ett pågående samarbete med högstadieskolan Oxievångsskolan och deras musikklasser.

Från jord till bord…
Samtliga förskolor har just nu gemensamt fokus på förskolornas utemiljöverksamhet och framtagande av projektplaner för att utveckla den. Under pågående verksamhetsår kommer därför förskolorna att få komposter där matavfallet komposteras och blir till odlingsjord.
Denna odlingsjord kommer sedan att användas i respektive förskolas odlingslådor, där barnen och medarbetarna tillsammans odlar sådant som köken kan använda i sin matlagning, och som barnen därefter möter och smakar vid måltiderna.

Verksamhetsutvecklingsdagar våren 2018 är  16/1 och den 17/5. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Opalen: 0738-569366

Rubinen: 0738-569367

Safiren:​ 0738-569368

Smaragden: 0738-569369

kök: 0709-489604

Förskolans sidor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-05 13:57