Om Diamantens förskola

Diamantens förskola ryms i stora, luftiga och ljusa lokaler. Förskolan är inredd med nya låga möbler och har flera gemensamma utrymmen bland annat ett förskolebibliotek. Förskolans bibliotek är en mötesplats för alla förskolor i Oxie och används även av Diamantens vårdnadshavare.

Förskolan är placerad centralt i Oxie med närhet till lokaltrafik, bibliotek och grönområden. Förskolans gård är stor och erbjuder olika utmaningar/upplevelser för barnen. Dessutom sover förskolans barn utomhus.

På Diamantens förskola arbetar vi med inflytande, för barn och medarbetare. Möjligheten att kunna påverka sin dag och dess innehåll är viktigt oavsett om du är ett barn i verksamheten eller en medarbetare. Här finns plats för mycket skratt och glädje.

Förskolan har två nära ledare, biträdande förskolechef och förste förskollärare.

På förskolan finns det ett tillagningskök som strävar efter god måltidspedagogik. Barnens tankar kring måltider och dess innehåll tas tillvara på i förskolans barnråd.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-20 11:43