Om Diamantens förskola

På Diamanten arbetar vi medvetet med barns utveckling och lust att lära. Vi erbjuder barnen en verksamhet som styrs av deras nyfikenhet och arbetar mycket med matematik, natur och teknik, språk/sagor samt musik. Vi dokumenterar kontinuerligt vår verksamhet för att synliggöra vårt arbete enligt läroplanen.

Diamanten har ett eget bibliotek, med aktuell och kvalitativ litteratur, vårt bibliotek kan upplevas med alla sinnen, genom berättande, dramatisering, egenskrivna sagor och mycket mer. Sagostunder för barnen är viktigt och något vi gör ofta och gärna. På Diamantens bibliotek har vi parallelläsning var vecka då vi samarbetar med övriga förskolor i Oxie. Parallelläsning innebär att man berättar/läser en saga på två språk var av det ena språket är svenska. Detta är för oss ett sätt att lyfta olika modersmål, att få barn och medarbetare att känna stolthet för sitt ursprung och skapa ett nätverk mellan Oxies förskolor.

Diamantens förskola har Grön flagg. Det innebär att vi serverar Kravmärkt mat och arbetar aktivt med våra miljömål. Våra kök strävar efter att arbeta efter ÄT SMART-policyn. Detta innebär att inköpen av mat ska bli bättre för hälsan, ekonomin och miljön.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-31 15:00