Utvecklingsområden

Under verksamhetsåret har vi tre utvecklingsområden som vi fokuserar särskilt på i vårt systematiska kvalitetsarbete: 1) Uppföljning, utvärdering och utveckling, 2) förhållningssätt samt 3) Alla barns rätt till stöd. Det finns en tydlig koppling och röd tråd genom våra tre utvecklingsområden så de formar en helhet. Vårt fokus ligger främst på barns lärande och utvecklandet av spännande lärmiljöer för barnen. Genom att arbeta projektinriktat med ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus och utvecklingen av dokumentationerna, reflektionerna och analyserna kommer vi troligtvis att se barnens behov av stöd än tydligare i och utifrån detta göra de förändringar i miljö och material som krävs för att alla barn ska få det stöd de har rätt till. I vårt utvecklingsarbete samarbetar vi mycket med område C:s pedagogiska utvecklingsteam. Pedagogerna ingår dessutom i nätverk för kollegialt lärande med övriga förskolor i Oxie.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-07-06 14:05