Eriksfälts förskola

Eriksfälts förskola är en liten förskola med ca 36 barn och där arbetar 6 pedagoger och 1 köksbiträde.

Förskolan är öppen 1/2-15/8 2018.

På Eriksfälts förskola lägger vi ner mycket arbete på att ge barnen en trygg inskolning och skapa en lugn och trygg förskolemiljö. Vi har en egen inhängnad liten gård men ger oss ofta ut för att utforska de fina grönområden som finns i området. För oss är det viktigt att se varje barn och låta dem vara delaktiga i lärandet på ett lekfullt sätt. På vår förskola har vi roligt tillsammans.

Prioriterade mål på Eriksfält är:

Språkutveckling - språk är en grundförutsättning för lärande och socialt samspel.

Verksamhetsutvecklingsdag under våren 2018 är 7/5.
Denna dag är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Ekorren: 0729-73 25 12

Björnen: 0729-73 25 27

Förskolans sidor:

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-21 13:44