Föräldrasamverkan

Förskolerådet är ett forum där du som förälder genom en föräldrarepresentant kan föra fram åsikter och tankar till skolledningen. Rådet träffas 1 gång per termin. Här deltar föräldrarepresentanter och skolledning.

Förskolesamrådet ger dig möjlighet att som förälder engagera dig i förskolans generella frågor, få aktuell information samt föra fram dina och eventuellt andra föräldrars synpunkter. Ingen fråga är för liten att ta upp. Vi diskuterar endast frågor av generell karaktär som påverkar barnen i stort.

Föräldrarepresentanterna deltar utifrån eget intresse, men har uppdraget att förmedla informationen till övriga föräldrar på avdelningen. Protokollen skickas ut via e-mail samt och anslås på förskolan. Från verksamhetens sida föräldrars engagemang. Tillsammans skapar vi förutsättningen för barnens framtid. Ta chansen att engagera dig och få en större inblick i ditt barns arbetsplats.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-09-27 15:46