Om Erikslust förskola

Erikslust förskola startade i januari 2012 i ljusa och luftiga lokaler mitt i Mellanhedsparken. Förskolan har plats för 60 barn fördelade i två paviljonger: Kristallen och Diamanten. Var paviljong har flera rum, vilket ger möjlighet till många olika sorters verksamhet och lek.

Vi får hemlagad mat från Rönneholms förskola. Matsedel finns på förskolan.

Leken

På Erikslust förskola ser vi leken som metod och mål i verksamheten och därför försöker vi utforma stimulerande miljöer för både inom- och utomhuslek. I leken får barnen möjlighet att öva många förmågor såsom fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbete och problemlösning därför tycker vi på Erikslust förskola att det är viktigt att ge tid och möjlighet till just lek. Med ett medvetet bruk av leken kan barnen genom kreativitet, musik, rytmik, rörelse, matematik och språk bearbeta upplevelser och känslor.

Gården

På förskolans gård finns miljöer som inspirerar till olika aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö. Där har barnen möjlighet att leka i kojor och träd, de kan balansera på stockar, odla och skörda växter samt att välja mellan olika utforskande aktiviteter. Vi har också nära till både strand och park.

Ateljén

I vår stora ateljé får barnen tillfälle att arbeta kreativt med måleri och annan skapande verksamhet. Vi arbetar tematiskt utifrån läroplanens mål men låter även barnens individuella intressen och behov bli innehåll i verksamheten, både i ateljén och genom våra lärande miljöer.


Hela kroppen behövs

Ögonen kan se och öronen kan höra men händer vet bäst hur det känns att röra. Huden vet bäst när någon är nära. Hela kroppen behövs för att lära. Hjärnan kan tänka och kanske förstå men benen vet bäst hur det känns att gå. Ryggen vet bäst hur det känns att bära. Hela kroppen behövs för att lära. Om vi ska lära oss "nåt" om vår jord, så räcker det inte bara med ord. vi måste komma det nära. Hela kroppen behövs för att lära.

Av: okänd författare

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-27 10:27