Om Estetens förskola

Verksamheten bedrivs enligt läroplanen med ett utforskande arbetssätt där både inne- och utemiljö ska erbjuda barnen utmaningar som skapar nyfikenhet för matematik, teknik, språk, naturvetenskap, med mera. Vi vill erbjuda barnen ett lustfyllt lärande och lägger därför stort fokus på estetiska uttrycksformer som musik, drama, skapande och dans. En dag i veckan har vi utedag. Då går vi iväg på utflykt och upptäcker olika parker och lekplatser i staden. Vi värdesätter barns inflytande och arbetar dagligen i mindre grupper för att fånga upp barnens intressen och för att följa och dokumentera deras utveckling.
Förskolan har en egen inhägnad naturgård inom fem minuters gångavstånd.  På naturgården låter vi miljön vara så naturlig som möjligt då där finns ett rikt utbud av olika träd och buskar, bl.a. äppelträd, valnötsträd och ätbar kastanj. Med hjälp av denna oas kan vi följa årstidernas växlingar.
På Estetens förskola arbetar förskollärare, pedagoger och barnskötare. Förskolechefen finns på plats några dagar i veckan.

Parkering finns i direkt anslutning till förskolan.

Matleveranser sker med hjälp av Malmö skolrestauranger från tillagningsköket på Söderkullaskolan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-15 11:59