Om Fjärilens förskola

Vi vill att barnen ska få känna den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Våra ledord är trygghet, glädje, delaktighet och nyfikenhet.

Fjärilens förskola har 92 platser som delas in i grupperna Blåvingen, Rosenvingen, Guldvingen, Vitvingen och Snabbvingen.

All mat på förskolan lagas av egen kock. Ekologiska livsmedel och råvaror används så mycket som budgeten tillåter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-08-12 11:17