Om Fjärilens förskola

På Fjärilens förskola ska barnen få känna den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Vi arbetar med vår närmiljö, både ute och inne, för att skapa stimulerande och utvecklande utrymmen med möjligheter till undersökande och utforskande.

All mat på förskolan tillagas av egen kock. Ekologiska livsmedel och råvaror används i största möjliga mån. Vi firar högtider och barnens födelsedagar på olika sätt som inte innefattar socker.

Varmt välkommen till oss!

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-19 14:14