Föräldrasamverkan

Föräldramöte

Minst en gång per år har avdelningen föräldramöte. På föräldramötet tar vi upp saker som rör förskolan, pratar om saker vi planerar att göra, praktiska saker som är bra för er föräldrar att känna till, aktuella frågor och så finns det tid för diskussioner.

Förskolesamråd

Förskolesamråd är ett forum där du som vårdnadshavare genom en föräldrarepresentant kan föra fram åsikter och tankar till skolledningen. Förskolesamrådet träffas en gång per termin. Här deltar föräldrarepresentanter, personal från förskolan samt skolledning.

Förskolesamrådet ger dig möjlighet att som vårdnadshavare engagera dig i förskolans generella frågor, få aktuell information samt föra fram dina och eventuellt andra föräldrars synpunkter. Ingen fråga är för liten att ta upp. Vi diskuterar endast frågor av generell karaktär.

Utvecklingssamtal

Vårdnadshavare erbjuds individuella utvecklingssamtal gällande det egna barnets utveckling. Vid behov eller önskemål från vårdnadshavare kan dessa samtal ske oftare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-13 16:05