Flodillerns förskola

Flodillerns förskola

Flodillerns förskola är indelade i fem grupper Fjärilen, Hajen, Kolibrin, Humlan och uteavdelningen Uttern.

På Flodillerns förskola utgår vi ifrån ledorden Ute, skapande och "jag kan".

Vi vill att förskolan ska erbjuda barnen möjligheter att upptäcka, utforska och skapa. Verksamheten ska genomsyras av lustfyllt lärande och lek och präglas av barnens delaktighet.

Vi strävar efter en tillåtande och tillgänglig miljö som förändras utifrån barnens intressen och lockar till nyfikenhet.

Verksamhetsutvecklingsdagar under vårterminen 2018 är 22 januari och 25 maj. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Fjärilen 070-966 57 15

Hajen 070-939 24 88

Kolibrin 070-939 24 97

Humlan 070-966 57 12

Uttern 070-939 25 08

Text

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-30 09:25