Om Flodillerns förskola

Hos oss på Flodillerns förskola har vi en inbjudande och utmanande utemiljö med mötesplatser med motoriska utmaningar som lockar till lek, rörelse och upptäckande.

Vi har valt att organisera oss i åldersindelade grupper och i dem skapa miljöer som ger möjlighet att utmana barnen bättre med material och aktiviteter anpassat efter varje barns förutsättningar och behov vilket stärker delaktigheten. Våra grupper kallar vi

  • Hajen
  • Fjärilen
  • Kolibrin
  • Uttern (uteavdelning)

Vi arbetar tematiskt/projekt anpassat efter barnens ålder, intresse och förutsättningar.

Vi arbetar mycket med vår utemiljö och odling. Hos oss sover alla barn ute.

Vi strävar efter en gemensam barnsyn där vi ser alla barn som unika och kompetenta.

Vi ser barnen som nyfikna, frågande  som upptäcker och utforskar omvärlden, barn med stor inneboende kompetens.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens tankar, lärandeprocesser och vad som pågår i olika teman och i övriga verksamhet. Alla barn har sin egen barnpärm.

Vi är en förskola som ser barnen som allas. Vi hjälper och samarbetar i huset vilket stärker Vi känslan och skapar trygghet

Vi har en egen kock som lagar mat, mycket ekologiskt.

Grön flagg

Flodillerns förskola är certifierad enligt Grön flagg, ett nätverk inom hållbar utveckling. Läs mer om Grön flagg

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-10 10:15