Om Fröhusets förskola

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som alla förskolor i Malmö Stad arbetar med har Fröhusets Förskola tagit fram stycken tre utvecklingsområden som vi just nu har ett särskilt fokus på i vårt utvecklingsarbete. Dessa tre områden är "Estetiska uttrycksformer, Naturvetenskap och teknik och Barns rätt till stöd". Barns rätt till stöd är stadsövergripande och är ett område som alla förskolor i Malmö Stad arbetar med.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-02 13:18