Om Fyrens förskola

På Fyrens förskola finns fyra avdelningar: Regnbågen, Paletten,  Akvarellen och Kritan. Alla avdelningar har åldersblandade grupper. Vår profil är skapande verksamhet i olika former och uttryck samt språk och miljö. Vi anser att allt man kan göra inne kan man göra ute.

Fyrens målsättning är att vi ser barnen som kompetenta med resurser och möjligheter till:

  •  ett rikt språk
  •  skapande i olika former och uttryck
  •  användandet av alla sina sinnen
  •  delaktighet i sin egen framtid utifrån omsorg om människor och miljö
  •  utforskande av omvärlden.

Vi har en hög kvalitet på maten som är tillagad på förskolan av utbildad kokerska. Maten är i stor utsträckning ekologisk, närodlad och rättvisemärkt.

Målsättningen är att skapa ett  en förskolemiljö som ger barnen förutsättningar för eget tänkande, eget skapande och egen aktivitet samt ett rikt, positivt och utvecklande samspel med andra människor.

Bostadsområdet är ganska nytt och nya bostäder växer upp hela tiden. Det finns närhet till hav, strand, grönområden, kullar och flertalet spännande platser för lek.

Vi arbetar med språkutveckling, matematik/teknik, natur- och miljöarbete, utifrån genusperspektiv och barns möjlighet till inflytande samt Stegvis/Start programmen för socialt och emotionellt lärande.  Vi arbetar mot att uppfylla kraven mot miljöcertifikatet Grön flagg. Det är ett konkret verktyg för förskolorna att strukturera sitt miljö- och naturarbete.

Kontakta oss:

Fyrens expedition 040 34 91 65 
Regnbågen 0709-31 65 13
Paletten
0709-31 65 04
Akvarellen 0708-39 78 42
Kritan 0721-57 76 87
Köket 0729-83 67 97

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-24 08:43