Om Gladans förskola

I samspelet mellan barn och nytänkande pedagoger lär och utvecklas framtidens unika barn hos oss.

Förskolan startade den 15 november 2010 och har tre stycken 1-5 års avdelningar samt en inhägnad gård som stimulerar barnen till lek och rörelse.
Vi värnar om att ha en stabil och trygg värdegrund och utarbetar riktlinjer kring förhållningssätt och rutiner för både barn och vuxna. På alla avdelningar  arbetar vi med materialet "Stegvis/Hjärtestunder" som främjar barnens sociala och känslomässiga kompetens.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-20 11:47