Grön flagg

Grön flagg på Gottorps förskola

Gottorps förskola kan  hissa Grön flagg för sitt miljöarbete med barnen.
Förskolan har arbetet med temat Kretslopp. Målen var att återanvända så mycket material som möjligt, använda färre engångsartiklar, minska användningen av ritpapper, sortera avfall och skaffa en kompost för trädgårdsavfall.

Arbetet med miljön och Grön flagg kommer nu att fortsätta och förskolan måste arbeta med ett av sex teman varje år. Det är kretslopp, vatten-resurser, livsstil och hälsa, klimat och energi konsumtion och närmiljö.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-08 11:24