Föräldrasamverkan

Vi har mycket goda relationer med våra föräldrar/vårdnadshavare. Vi är lyhörda, hjälpsamma och rådgivande partners till dem. Personalens språkliga kunnande underlättar och möjliggör kommunikation med många av våra föräldrar/vårdnadshavare som inte talar svenska.

Våra föräldrar uppskattar väldigt mycket den synliga dokumentationen. Det de inte förstår ställer de frågor om, vilket vi tycker är väldigt positivt. Det öppnar för dialog om vårt pedagogiska arbete.    

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-01-02 14:58