Gullviksborgs förskola

Förskolans prioriterade mål:

Barns lärprocesser och pedagogisk dokumentation – att se hur och när barnen lär är grunden för vår verksamhet. Vi vill stimulera barnens lärande och utveckling och fånga den i den pedagogiska dokumentationen.

Pedagogiska miljöer- Miljön är en pedagog i förskolan och vi använder den aktivt för att stimulera barns utveckling och lärande. Vi vill väcka nyfikenhet som stimulerar ett utforskande barn. Barnen är såklart delaktiga i arbetet!

Barns inflytande och delaktighet – barnens inflytande och delaktighet är en naturlig del i vårt arbete på förskolan. Det är barnens väg in i ett demokratiskt tänkande och förhållningssätt. Vi vill vara delaktiga i framtidens samhälle genom att låta barnen växa upp där inflytande och delaktighet är naturligt.

Språkutveckling - språk är en förutsättning för lärande och socialt samspel. Med språket kommer tanken och med tanken kommer fantasi och lärande. Vi fokuserar på språkutvecklande arbetssätt och med speciell inriktning på flerspråkighet.

Vi arbetar aktivt med barns inflytande. Miljö och material organiseras tydligt och tillgängligt. Barnen styr sin dag utifrån sina val och lär sig tidigt ta ansvar för sin dag.

Inskolningen introducerar föräldrarna i verksamheten tillsammans med sitt barn. Informationsutbyte mellan föräldrar och personal sker i det dagliga mötet. Vi har även under våren 2013 startat ett föräldraråd. Under verksamhetsåret 2014 har vi även startat ett mycket omtyckt barnråd.

Vårt förhållningssätt skapar många tillfällen till kommunikation med barn och vuxna. Barnens lek är här särskilt betydelsefull. Utevistelsen är en viktig del av vår dag. Barnens upplevelser används i deras berättande och skapande.

Gullviksborg består av 4 avdelningar med barn 1-3 år och 2 avdelningar med barn 4-5 år.

Vi finns på Gymnasistgatan 37 Barnen är indelade i grupper i åldrarna 1-3 år och 3-5 år.

Totalt är vi ca 74 barn och 14 vuxna.

Förskolechefens visioner

Förskolechef Barbro Romero berättar

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-16 13:50