Föräldrasamverkan

Vi tycker att det är viktigt med föräldrasamverkan! Det ger oss pedagoger möjlighet att tillsammans med föräldrar utveckla förskolan och skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande. Vi jobbar för att ha en daglig dialog med föräldrarna kring barnen.

Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per år.

Varje termin bjuder vi in till föräldramöte.

Vi har föräldrasamråd ca en gång per termin. Där föräldrarepresentanter från varje avdelning träffar förskolechef och pedagoger.

Vi bjuder in till Öppet hus och olika trivsamma arrangemang då vi gör trevliga saker tillsammans. Det brukar vara väldigt uppskattat av både föräldrar och barn. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-05 13:00