Grön flagg

Logga grön flagg

Grön Flagg är ett projekt som är baserat på barns delaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt. Arbetet i Grön Flagg omfattar undervisning om miljön och hållbar utveckling. Det är viktigt att omsätta undervisningen i praktisk handling, vilket innebär varierade aktiviteter som bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar utveckling.

Hålsjöns förskolas första val var tema ”Kretslopp” och ”Livsstil och hälsa”. Dessa mål har uppnåtts med varierande aktiviteter inom källsortering, massage och rörelse. Förskolan har Grön Flaggcertifiering i tema kretslopp samt livsstil och hälsa. Nu arbetar förskolan med tema vattenresurser (vattenexperiment och vattnets kretslopp) och tema närmiljön (årstiderna)

Läs mer om Grön Flagg- länk till Håll Sverige Rent

Grön flagg – handlingsplan
Grön flagg – godkänd rapport
Grön flagg – certifikat


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-11-03 15:47