Om Heleneholms förskola

Verksamheten är inspirerad av Reggio Emilias filosofi och tankar. Barnens behov ska vara i centrum, pedagogerna utforskar omvärlden tillsammans med barnen och bejakar deras medfödda nyfikenhet och intressen. Vår förskola vill träna varje barns alla sinnen.

På Heleneholms Förskola vill vi i samarbete med vårdnadshavare ge alla barn en inspirerande tid där de utvecklas till självständiga och kreativa individer.

Förskolan har ett föräldraråd, ett forum där du som förälder genom föräldrarepresentanterna kan framföra åsikter och tankar.  Föräldrarådet träffas 2-3 ggr per termin. Här deltar föräldrarepresentanter, personal från förskolan och förskolechefen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-04 14:16