Om Herdinnans förskola

Förskolornas prioriterade mål

  • Barns inflytande och demokrati  - barn är kompetenta och ansvarsfulla.
  • Föräldrasamverkan - föräldrar är en tillgång och förutsättning för god kvalité.
  • Språkutveckling - språk är en grundförutsättning för lärande och socialt samspel.

Datorn och kameran är verktyg som vi arbetar med dagligen och barnen ska känna sig trygga med dessa verktyg när de lämnar oss. Dokumentation är ett annat verktyg vi använder i det pedagogiska arbetet som synliggör barnens utveckling och lärandeprocesser.

Grön Flagg och miljöarbete är något självklart i arbetet tillsammans med barnen. Läs mer om Grön Flagg

Förskolechefens visioner

Förskolechef Barbro Romero berättar

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-16 13:48