Arbeta på Hermodsdalsparkens förskola

Välkommen till område S3

Våra förskolor ligger i utbildningsområdet Söder, Förskoleområde S3.

Gubbabackens förskola

Förskolan ligger på Gullviksborg och har 7 avdelningar. Här är ca 30 anställda. På Gubbabacken finns det ca 140 barn. Det finns fyra avdelningar för de yngsta barnen (1-3 år) som heter Ankan, Igelkotten, Kaninen och Grodan. Samt tre avdelningar för de äldre barnen som heter Ekorren(3-4 år), Trollsländan (4-5 år) och vår uteavdelning Pandan (4-5 år).

Professorns förskola

Förskolan ligger på Hermodsdalskolans skolgård och har 3 avdelningar. Här är 11 anställda. På Professorns förskola finns det ca 60 barn. Det finns två avdelningar för de yngsta barnen (1-3 år) som heter Månen och Solen. Samt en avdelning för de äldre barnen (3-4 år) som heter Stjärnan.

Hermodsdalsparkens förskola

Förskolan ligger i Hermodsdalsparken och har 2 avdelningar. Här är 8 anställda. På Hermodsdalsparken finns det ca 45 barn i åldern 4-5 år.

Eriksfälts förskola

Förskolan är en förskola som endast har öppet januari-augusti. Här finns plats för 36 barn.

Om du är intresserad av att besöka någon av våra förskolor är du välkommen att kontakta följande personer:

Förskolechef för område S3:
Katarina Lindqvist-Nilsson katarina.lindqvist-nilsson@malmo.se tel: 0768-51 79 56
Biträdande förskolechef Gubbabackens förskola:
Helen Andersson helen.c.andersson@malmo.se
tel: 0723-52 44 60
Förste förskollärare Gubbabackens förskola:
Maria Forsman maria.forsman@malmo.se
tel: 072-35 24 453
Biträdande förskolechef Professorn, Hermodsdal och Eriksfälts förskola: Susanne Jönsson susanne.e.jonsson@malmo.se
tel: 0709-29 13 35
Förste förskollärare Professorn, Hermodsdal och Eriksfälts förskola: Christel Olsson christel.g.olsson@malmo.se
tel: 0708-52 73 99

Vår vision i förskoleområde S3

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken i Reggio Emilia och vi ser varje barn som unikt och kompetent. Vi arbetar med ett gemensamt tema i hela området, som startar i september. Förskolan erbjuder en miljö, där barnens lek och lärande får stort utrymme och där deras nyfikenhet står i centrum.
Vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation och har varje vecka reflektioner i tvärgrupper i området.
På våra förskolor använder sig både barn och pedagoger av IKT, som ett pedagogiskt verktyg. För att göra det möjligt har varje pedagog egen dator och kamera.

Vi kan erbjuda Dig en spännande arbetsplats där vi sätter barnen i fokus och alla strävar mot samma mål.

Gubbabackens förskola är en övningsförskola, vilket innebär att vi tar emot ett stort antal lärarstudenter varje termin.
Vårt område S3 erbjuder möjligheter till ett kollegialt lärande, pedagogiska reflektioner, utvecklingsdagar, pedagogiska kvällar, förskollärarforum och utvecklande erfarenhetsutbyte. Det sker genom schemalagd gemensam utvecklingstid.

Utvecklingstid

• Arbetslaget 1,5h/vecka
• Individuell 3h/vecka för förskollärare, 2h/vecka för pedagoger och 1,5h/vecka för barnskötare
• Områdets reflektion 1h/vecka
• Förskollärarforum 1h/månaden

Tankar från några medarbetare i vårt förskoleområde,

Jag heter Hala och har jobbat som barnskötare i område S3 i 8 år. Jag trivs som fisken i vattnet av att jobba här. Det jag tycker är bäst här i vårt område är bland annat att vi hela tiden sätter barnets behov och intresse i fokus. Vår utgångspunkt är den pedagogiska dokumentationen som vi har kommit riktigt långt med. Vi har ett kollegialt arbetssätt som jag personligen tycker är så lärande och värdefulla. Vi har ett tydligt och fantastiskt ledarskap med närvarande chefer som är med och stödjer sina medarbetare.

Jag heter Edisa och arbetar som pedagog. Tillsammans med engagerade kollegor och ledning som erbjuder utveckling för sina medarbetare, jobbar vi med att skapa barnens bästa förskola. Vi har ständigt barnen i fokus och erbjuder dem upplevelsebaserad lärande. Vårt område är mångkulturellt, vilket är bonus för man behöver inte åka långt för att möta olika kulturer och språk. Det bästa med jobbet är att man möter härliga, lekfulla och nyfikna barn.

Mitt namn är Hajrije och jag är legitimerad förskollärare. Jag blev anställd först som pedagog och valde sedan att läsa vidare till förskollärare eftersom jag kände att jag växte som människa i arbetet med barnen. Varför jag väljer att stanna kvar i område S3 är för att man får alla förutsättningar för att utveckla det pedagogiska arbetet. Det finns inga hinder utan endast möjligheter. Jag är stolt över att arbeta i område S3 eftersom här fungerar det sociala samspelet mellan pedagog/barn, pedagog/pedagog och medarbetare/chef. Det är viktigt att man trivs på sitt arbete. Det är därför jag arbetar i område S3.

Jag heter Monika och tycker det är positivt med vår utvecklingstid både den individuella, arbetslaget och reflektionsgrupperna, som vi har i området. Jag har härliga kollegor, som är väldigt ambitiösa och professionella. Vi har en bra sammanhållning. Vi är även utrustade med mycket IKT verktyg. Vidare tycker jag att vi har en bra ledning.

Senast ändrad: 2018-09-11 15:26