Om Högatorps förskola

Vi vill att Högatorp ska vara en plats där barnen är trygga och får uppleva glädje, utveckla nära relationer till kamrater samt möta utmaningar som möjliggör lärande och utveckling. Demokrati och delaktighet för alla barn, föräldrar och personal ska genomsyra verksamheten.

Vi arbetar språkinriktat, med bland annat dator, Ipad och smartboard, förskolan har ett samarbete med biblioteket genom projektet "Bokpåsen" Vi lägger stor vikt vid språkutveckling, såväl i svenska som annat modersmål.

Vi fotograferar i den dagliga verksamheten, förskolans omgivningar och utflykter. Fotografierna använder vi sedan som utgångspunkt i samtal med barnen.

Viktiga inslag i verksamheten är sång, musik, skapande, böcker och bilder. Vi arbetar ofta i mindre grupper för att lättare se varje barns behov.

I den fria leken utvecklas barnen socialt samt tränar språket i samtal med varandra och med oss vuxna. Barnen lär sig omtanke och samspel med varandra, att dela med sig och att vänta på sin tur.

På vår stora gård får barnen utlopp för sitt behov av rörelse. Här får barnen även en möjlighet att utmana sig själva och utforska utemiljön. På sommaren, om det är varmt, har vi vattenlek.

På förskolan dokumenteras barnens utveckling i enskilda portfolios, utvecklingsplaner och fotoalbum.

På vår förskola har vi en egen kokerska som lagar vår goda mat. Vi serverar inte sötsaker till barnen, vid tex kalas firar vi med fruktbuffé.

Föräldrakontakt

För oss är det viktigt att du som förälder känner dig delaktig i förskolans verksamhet. En sådan viktig kontakt är den betydelsefulla dagliga kontakten vid hämtning och lämning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-12 13:54