Hyacintens förskola

Hyacintens förskola har sina lokaler i hela nedervåningen av ett trevåningshus nära Holmaskolan.

Förskolan har tre avdelningar, Smörblomman, Vallmon och Violen. Vi har 48 platser.

På Hyacintens förskola ligger fokus på ett lustfyllt lärande genom utforskande och lek. Trygghet, omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och vi värnar om att barnen ska ha ett stort inflytande på verksamheten. Hela förskoleområdet arbetar med ett gemensamt projekt, barns kreativa möten med staden. Varje avdelning utformar sitt arbete utifrån sin aktuella barngrupps intressen och behov, vilket innebär att projektet tar olika inriktningar på de olika avdelningarna. Det finns ett väl etablerat samarbete och en samsyn avdelningarna emellan.

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar under vårterminen 2019 är 1 februari och 22 maj. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:
Violen
0709-87 67 15

Smörblomman 0729-72 02 03 
Vallmon 0709-87 67 16

Senast ändrad: 2018-11-26 15:36