Hyacintens förskola

Hyacintens förskola har sina lokaler i hela nedervåningen av ett trevåningshus nära Holmaskolan.

Förskolan har tre avdelningar, Smörblomman, Vallmon och Violen. Vi har 48 platser.

På Hyacintens förskola ligger fokus på ett lustfyllt lärande genom utforskande och lek. Trygghet, omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och vi värnar om att barnen ska ha ett stort inflytande på verksamheten. Hela förskoleområdet arbetar med ett gemensamt projekt, barns kreativa möten med staden. Varje avdelning utformar sitt arbete utifrån sin aktuella barngrupps intressen och behov, vilket innebär att projektet tar olika inriktningar på de olika avdelningarna. Det finns ett väl etablerat samarbete och en samsyn avdelningarna emellan.

Verksamhetsutvecklingsdagar under vårterminen 2018 är 12 februari och 25 maj. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:
Violen
0709-87 67 15

Smörblomman 0729-72 02 03 
Vallmon 0709-87 67 16

Förskolans sidor

Om Hyacintens förskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-30 09:37