Hyllievångens förskola

Hyllievångens förskola hittar du i området Kroksbäck. Förskolan har fyra avdelningar. Vi erbjuder plats till barn i åldrarna 1-5 år. 5-årsverksamheten är förlagd i verksamhetsanpassade lokaler på Kroksbäcksskolan. Under dagen delas grupperna upp i ytterligare olika gruppkonstellationer. En lustfylld vistelse, lek, barns inflytande, utveckling och lärande samt en medvetenhet kring vår natur och vårt mående är viktiga grunder i vår verksamhet. Hyllievångens förskola har ett nära samarbete med övriga fem förskolor som ingår i samma ledningsorganisation i området, Kullabäcken, Bullerbäck, Lillbäcken och Mellanbäcks förskolor. Förskolorna samarbetar kring verksamhetsutveckling och verksamhetsutbyte för barn och personal

Intill förskolan ligger Kroksbäcksparken som har ett rikt naturområde. Inom gångavstånd finns också en multiarena, en äventyrslekplats och världens första puckelbollplan. Uteverksamhet för barnen värderas högt och den finns med och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap.

Verksamhetsutvecklingsdagar under hösten 2018 är 7 september och 23 november. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:
040-13 33 38

Älgen 0709-87 67 11
Pandan 0709-87 67 14
Lejonet 0733-01 07 41
Koalan 0709-87 67 13

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-11 10:58