Junibackens förskola

Junibacken

På Junibackens förskola, i Gyllins trädgård, finns 5 inneavdelningar som tar emot 83 barn och samt en uteavdelning som tar emot 17 barn.

På förskolan arbetar vi utifrån ett hälsofrämjande perspektiv där vi erbjuder barnen en verksamhet som grundar sig på:

  • Fysisk hälsa: Lek och rörelse, god och nyttig mat, vila och avslappning, utevistelse.
  • Psykisk hälsa: Glädje, trivsel, relationer, empati, ansvar och inflytande.
  • Social hälsa: Självförtroende, självbild, lek och lärande, samarbete.

Personalgruppen är utbildade förskollärare och barnskötare som tar ett gemensamt ansvar för verksamheten och för alla barn.

Förskolan är certifierad med Grön Flagg.

"Verksamhetsutvecklingsdagar: 6/9 och 3/12 2018. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Almen 0733-00 38 57
Björken 0766-34 56 29
Eken 0768-78 97 08
Kastanjen 0768-67 33 29
Rönnen 0768-78 97 04
Poppeln - uteavdelning 0768-67 33 24

Förskolans sidor

Grön flagg

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-05 21:09