Källans förskola

Källans förskoleverksamhet stängs ner under hösten 2017. Om behovet av förskoleplatser ökar så öppnas verksamheten  på nytt.

Vi tar emot barn i åldern 3-5 år. Tre pedagoger arbetar här och arbetet följer skolverkets läroplan för förskolan. Det innebär att barnen på Källan får möta en miljö som är positiv, utvecklande, strukturerad och trygg.

Källan har en tydlig utomhusprofil. Detta innebär att barnen och pedagogerna kommer att vistas ute på förmiddagarna i både när- och fjärrområdet. Tre specialbyggda cyklar med plats för upp till sex barn och en vuxen kommer att nyttjas för att lätt och smidigt få tillgång till olika naturmiljöer i Malmö.

Ett ekologiskt förhållningssätt genomsyrar förskolans verksamhet och målet är att barnen ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-04 13:52