Om Karlshögs förskola

På Karlshögs förskola arbetar vi med att skapa trygga relationer mellan barn och familjer och förskola. Vi strävar efter att vår verksamhet ska stärka barnen i deras självkänsla och i deras självständighet och att den ska synligöras av de barn som går här just nu genom att barnens röster blir hörda. Vi arbetar med våra miljöer så att de är tillgängliga, stimulerande och utmanande för den barngrupp som vi möter nu. Vi värnar om barns lek och meningsskapande och i vår dagliga struktur ges barnen ges möjlighet till inflytande över sin utveckling och sitt lärande.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-17 14:37