Klangens förskola

Klangens förskola öppnade 1 december 2015 i lokaler på Lindängen. Vi har fyra avdelningar med barn i ålder 1-5 år - Klaven, Noten, Stämman och Tenoren. Förskolans verksamhet är tidsbegränsad fram till augusti 2016.

På Klangens förskola lägger vi ner mycket arbete på att ge barnen en trygg inskolning och skapa en lugn och trygg förskolemiljö. Utelek och pedagogisk utevistelse sker på förskolegårdar precis intill vår förskola. Vi kommer också ge oss  ut och utforska de fantastiska grönområden som finns på Lindängen. För oss är det viktigt att se varje barn och låta dem vara delaktiga i lärandet på ett lekfullt sätt. På vår förskola har vi roligt tillsammans.

Kontakta oss:

Klaven: 0729-73 24 74
Noten: 0729-73 25 04
Stämman: 0729-73 24 73
Tenoren: 0729-73 24 98

 

Kök: 0729-73 24 30 

Förskolans sidor:

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-17 10:43