Om Lekattens förskola

Förskolan är centralt placerad vid Södervärn och ligger på innergården i kvarteret Lekatten.

Tillsammans med barnen strävar vi mot intelligenta miljöer/materialval för att skapa ett utmanande och lustfyllt lärande. Verksamheten är ständigt under utveckling utifrån barngruppens sammansättning och behov.

Vi delar innergården med övriga hyresgäster. Utevistelse i olika former sker dagligen. Tillsammans utforskar vi vår närmiljö samt platser längre bort. Barnens sovevila är utomhus.

Vår förskola har så kallat tillagningskök. En så stor del som möjligt av våra råvaror är rättvisemärkta eller ekologiskt odlade, enligt Malmö stads matpolicy.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-27 11:54