Om Lillsjöns förskola

Förskolan är indelad i tre avdelningar. Två avdelningar med små barn 1.3 år och en avdelning för våra äldre barn i åldrarna 3- 4 år. På vår gemensamma yta arbetar vi med att skapa rum i rummet. Däribland en ateljé som uppmanar till kreativt skapande. Ute på vår gård arbetar vi aktivt med stationer för att utmana barnen i deras motoriska utveckling.

Maten skickas till oss från våra fantastiska kockar på Almängens förskola.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-23 09:26