Om Lillstjärnans förskola

Vi sjunger, leker med ord genom rim och ramsor och ger mycket utrymme för tankar, samtal och reflektioner. Matematiken har vi överallt omkring oss i verksamheten. Vi sorterar, kategoriserar och parar ihop. Vi delar frukter i halvor och fjärdedelar, räknar tallrikar och bestick när vi dukar borden, jämför längd, tyngd och storlek hos pinnar, stenar etc.

Förskolan arbetar för att barnens inflytande ska spegla vardagen för barnen på förskolan, vi lyssnar till vad de är intresserade av, vilka tankar de uttrycker m.m. Detta lägger sedan grunden till verksamheten.

Lillstjärnans förskola har Grön flagg. Det innebär att vi serverar kravmärkt mat och arbetar aktivt med våra miljömål. Våra kök strävar efter att arbeta efter Ät S.M.A.R.T.-policyn. Detta innebär att inköpen av mat ska bli bättre för hälsan, ekonomin och miljön.

Vi arbetar åldersindelat, men åldersindelningen på avdelningarna kan se olika ut från år till år.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-23 09:27