Om Lindängehus förskola

Lindängehus förskola består av sex större enheter. Hösten 2012 utökade vi med en paviljong och i januari 2013 fick vi en förskolebuss som vi numera delar med Operans förskola och Almviksgårdens förskola. Både lokalerna och den stora, lummiga gården erbjuder en mångfald av pedagogiska möjligheter. I närområdet finns bibliotek samt stora grönområden. På somrarna besöker vi ofta Lindängens amfiteater och vi går gärna till Katrinetorpsparken. Förskolans pedagoger ingår i nätverk med förskolor i närområdet.

Att arbeta hos oss är att arbeta i en utvecklande, kreativ och spännande verksamhet. Vi erbjuder många möjligheter till reflektion och pedagogisk kompetensutveckling. Varje vecka har vi reflektion i hela arbetslaget tillsammans med antingen förste förskollärare eller pedagogistan. Vi är också referensförskola till Skolverket, vad gäller deras forskningsspridningsuppdrag.
Hur det är att arbeta som barnskötare på Lindängehus kan du se i Arbetsförmedlingens film: http://www.youtube.com/watch?v=B0BN5DHEcL0

Här får du veta mer om oss: 

Läs artikeln ”Det finns en otrolig makt i hur vi pratar med barn”

En reflektion. (musik)

http://malmo.se/download/18.61e8ebf41423751f82c4b24/1491301219648/En+ocean+av+m%C3%A5ngfald+och+kvalitet.pdf

http://malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0a1e1f8/1491299580679/Perspektiv+p%C3%A5+vetenskaplig+grund+och+bepr%C3%B6vad+erfarenhet+i+f%C3%B6rskolan.pdf

http://pedagog.malmo.se/artiklar/naturvetenskap-och-fantasi-varandras-motsattningar-eller-forutsattningar/

http://malmo.se/download/18.72a9d0fc1492d5b743f10c21/1491299997061/FF_nr2_2014_low_140930.pdf

http://pedagog.malmo.se/artiklar/snackorna-pa-venedig-2/

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-23 09:30