Om Lindens förskola

Lindens förskola är en av Malmös äldsta förskolor som startade med en avdelning redan 1945 i de så kallade barnrikehusen på Nobelvägen. Våren 2009 byggdes förskolan ut med ytterligare avdelningar. I dagsläget finns det fyra avdelningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-12-10 08:59