Samverkan förskola och hem

Vår viktigaste samverkan sker i den dagliga kontakten mellan personal och vårdnadshavare. Vi bjuder också regelbundet in till föräldramöten där representanter till föräldrarådet utses. Föräldrarådet träffas en gång per termin samt vid behov. Förskolan bjuder in till individuellt utvecklingssamtal en gång om året och vid behov.

Minnesanteckningar från föräldramöte 170920 (word, 51.2 kB)

Protokoll från föräldrasamråd 180312 (pdf, 154.6 kB)

Information till vårdnadshavare

Välkommen till Lorensborgs förskola (word, 208 kB)
Årshjul traditioner (pdf, 74.7 kB)


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-17 10:28