Maskrosens förskola

Maskrosens förskola ligger på Värner Rydénskolans område och har 70 platser som är fördelade på två storavdelningar, Solen/Regnbågen för barn som är 1-3 år och Stjärnan/Månen för barn som är 3-5 år. Innemiljön är ljus och rymlig och barnens lek och lärande står i fokus. Miljön förändras regelbundet för att stimulera barnens lust och nyfikenhet att lära. Barn och föräldrar ska känna sig viktiga, delaktiga och trygga på förskolan.

Barnen delas in i mindre grupper under dagen beroende på deras intresse och/eller förskolans planerade aktiviteter. Att uppmuntra och stärka barnens inflytande är en viktig del i verksamheten.

Vid frågor om förskolan, inskolning och besök på förskolan, vänligen kontakta vår förste förskollärare.

Verksamhetsutvecklingsdagar: 30-31/8 2018. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Månen: 072-182 78 89. Den avdelning som vi öppnar och stänger på


Stjärnan: 073-852 29 02


Solen: 072-182 78 83


Regnbågen: 073-852 29 01

Förskolans sidor

Om Maskrosens förskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-29 09:14