Mellanbäcks förskola

Mellanbäcks förskola hittar du i området Kroksbäck. Förskolan ligger i en fristående förskolebyggnad med stora lekytor  på den egna gården, ett stenkast från Kroksbäcksskolan. Vi har fyra förskoleavdelningar och en femårsavdelning. Tre av dessa tar emot barn i åldrarna 1-4 år, på den fjärde avdelningen går de yngsta barnen. 5-årsverksamheten är förlagd i verksamhetsanpassade lokaler på Kroksbäcksskolan. Under dagen delas grupperna upp i ytterligare olika gruppkonstellationer. En lustfylld vistelse, lek, barns inflytande, utveckling och lärande samt en medvetenhet kring vår natur och vårt mående är viktiga grunder i vår verksamhet. Mellanbäcks förskola har ett nära samarbete med övriga fem förskolor som ingår i samma ledningsorganisation i området, Kullabäcken, Bullerbäck, Lillbäcken och Hyllievångs förskolor. Förskolorna samarbetar kring verksamhetsutveckling och verksamhetsutbyte för barn och personal

Intill förskolan ligger Kroksbäcksparken som har ett rikt naturområde. Inom gångavstånd finns också en multiarena, en äventyrslekplats och världens första puckelbollplan. Uteverksamhet för barnen värderas högt och den finns med och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap.

På Mellanbäcks förskola finns 6 förskoleplatser för barn med grav språkstörning. 

Verksamhetsutvecklingsdag under vårterminen 2018 är 19 januari. Denna dag är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Tigern 0709-77 20 66
Giraffen 0709-77 20 68
Krokodilen 0709-77 20 69
Zebran 0733-01 07 30
Regnbågen 0709-79 93 78

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-30 09:32