Mellanbäcks kommunikationsförskola

Mellanbäcks kommunikationsförskola kommer inte finnas kvar i nuvarande tappning från och med hösten 2015. Istället integreras sex förskoleplatser som riktar sig till barn med tal och språksvårigheter i Mellanbäcks förskolas ordinarie verksamhet. Barnen får stöd av en extra personalresurs.

Kommunikationsförskolan vänder sig till barn med grava tal och språksvårigheter. På Kommunikationsförskolan arbetar man efter väl beprövade arbetsmetoder som på bästa sätt stimulerar och utmanar förskolans barn till ökad tal och språkutveckling.

Kommunikationsförskola hittar du i lokaler på Mellanbäcks förskola i området Kroksbäck. Förskolan ligger i en fristående förskolebyggnad med stora lekytor på den egna gården. Kommunikationsförskolan har upptagningsområde hela Malmö stad och uttagningen av förskoleplatser sker i nära samarbete med logopedmottagningen. Förskolan har sex förskoleplatser.

Kontakta oss:

0733-77 16 74

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-10-28 14:59